České legendy a pověsti. Pověst o Golemovi – oživlá pohádka

Pokud jste někdy byli v Čechách o svátcích, projížděli jste autem zapůjčeným v MAD Auto autopůjčovna Praha po pražských uličkách, určitě jste se setkali s českým pohádkovým národním hrdinou z kamene a hlíny – Golemem. Kde se vzalo toto stvoření a proč ho Češi tak milují? Vždyť Golem na pohled vypadá, mírně řečeno, hrozivě…

Nenávist z hlíny. Tento příběh se odehrál v roce 1580, kdy v Praze žil kněz jménem Tadeáš. Velice nenáviděl židy a tak hledal jakoukoliv příležitost k tomu, aby s nimi vyvolal konflikt. V Praze byla synagóga, v níž působil proslulý rabín Jehuda Leva ben Becalel. Byl považován za velkého znalce talmudu a kabaly. Když rabín zjistil, jaké ničemné plány Tadeáš chystá, začal se modlit a ptát se Boha, jak nad nepřítelem zvítězit. Ten mu řekl toto: „Ata Bra Golem Dewuk Hachomer Wrtigzar Zedim Chewel Torfe Jisrael“, což znamenalo: „Vytvoř z hlíny Golema a znič sprostou lůzu požírající židy“.

Stvoření Golema. Příprava na Golemovo vytvoření trvala dlouho. Byla nalezena zvláštní hlína, proveden magický rituál, a když uběhlo sedm dní, stvoření ožilo. Bylo podobné člověku, i když mělo hnědou barvu kůže a nemohlo mluvit. Ušili mu zvláštní oděv. Rabi Leva svému stvoření řekl: „Od této chvíle ti budu říkat Josef, ty mně budeš ve všem poslouchat, a jestli ti přikážu skočit do moře, poslechneš mne. Stvořili jsme tě, abys ochránil židovský národ před nespravedlností. Golem přikývnul a začal žít v jeho domě. Měl jediný úkol: stát na stráži u brány ghetta. Tento úkol dával rabín Josefovi každý den.

Kamenný člověk. Jednou Leva ben Becalel zapomenul poslat Golema k bráně a tehdy, protože žádný úkol neměl, začal Golem běhat po městě a zabíjel každého, koho potkal. Tato zpráva se Jehudovi donesla a on se rychle vrátil, aby obyvatele zachránil. Křikl: „stůj, Goleme, jdi domů a lehni si!“. Po této události už vždy na Golema dohlédl, protože dobře věděl, jak vše může dopadnout. Když nebezpečí pominulo, bylo rozhodnuto Josefa zničit. Odvedli ho do podkroví a provedli rituální úkon, který proměnil živou bytost v kus hlíny. Její oděv spálili a tělo pokryli náboženskými knihami a látkou.

Legenda v současnosti. Legendu o Golemovi čtou nejen v Čechách, ale i v dalších zemích. Jeho socha byla například instalována v polské Poznani. Jejím autorem je vynikající český umělec David Černý. Socha je symbolem přátelství mezi národy a je také vzpomínkou na nespravedlivý útlak židovského národa v období válek.

Říká se, že Golem dodnes přebývá v Česku, v podkroví staré synagógy. Probouzí se každých 33 let, toulá se po ulicích gheta a tehdy se dějí hrozné věci…